Marko Kraljević


Marko Kraljević
Mạrko Kraljević
 
[-vitɕ\], serbischer Fürst, Kraljević Marko.
 

Universal-Lexikon. 2012.